เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับบริษัท

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2547 โดยกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยที่มีความตั้งใจ จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาและให้บริการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา ด้านการบริหาร การตลาด และการขาย รวมทั้งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้มีศักยภาพ ที่จะตอบสนองทุกความต้องการ เพื่อให้เกิดความพึ่งพอใจสูงสุด

นายมณเฑียร อินทร์น้อย​

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด

ติดต่อกับทางบริษัท
02 254 9000 หรือ info@raj.co.th

Why Choose Us

Reasons For Choosing Us

Accredited Company

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet.

100% Guarantee

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Quality Material

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik
Scroll to Top