ลงทะเบียนสำเร็จ ฝ่ายขายจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด ขอบคุณค่ะ